Các a e cho mình hỏi thăm male va female Bettas khoảng mấy tháng có thể đem đi ép đẻ ? xin cám ơn