http://www.youtube.com/watch?v=LubYM...U2YTUy6A-?cq=1
Mình thích cái bể này wá, nhưng ko biết mấy cây trong bể là cây j?mọi người xem dùm với!Cám ơn!