Em thì k biết phân biệt Crayfish, nhưng em đọc báo thấy có đăng con này giông quá , người ta nói là Tôm càng Úc , các bác đọc qua xem
http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/222463.asp