Cá em được hai tuần tuổi rồi. Cho ăn trùn cỏ thì không đủ. Nhìn tụi nó lớn chậm mà thương. Một tháng rồi mà chỉ bằng đầu tăm. Bác nào ở Quy Nhơn có trứng atermia chia sẻ cho em với nha. Em mua lại vì mua nguyên hủ mắc quá, em không có tiền.