mình hiện đang mới bắt đâu nuôi La Hán nhưng khó phân biệt các dong quá. bác nào cokinh nghiệm chia sẽ với. Thankss