em cần một em "người mẫu" có mắt trắng để ép với thằng nhóc mắt trắng ở nhà