-hôi thi chích chòe than đá tại clb chim kiẽng tp phan thiết nhân ngày 30/4 đã diển ra rát háp dãn ,tôi thi đạt đuọc giãi nhì
-------------------------------------------------------------------------------