ai có lồng khuyên đẹp cùng chim đẹp posh cho mọi người cùng xem đi dạo này em chả thấy diễn đàn có bài nào hay cả