mấy bro cho hỏi ngoài tác dụng diệt rêu ra Oxy già còn có tác dụng gì khác nữa ko ?