em thấy mấy cây ở cửa hàng LÝ Vũ sao mà thở oxy wa trời lun ! hok bít Bác CỎ có bí quyết gì có thể chỉ giáo cho anh em dc hok ah ? thân bác CỎ nhìu !