em muốn mua một ít ADA mà ko biết trong tphcm chỗ nào bán và có bàn lẽ ko mấy bác làm ơn chỉ giúp cảm on mấy bác nhiều