2 con sặc gấm nhà em có 1 con từ màu đỏ nhưng chẳng hiểu sao 1 tuần nay vây cá và mang cá đang chuyển dần màu xanh,cá vẫn khỏe như trâu,đây là hiện tượng gì vậy các bác