cá em có chịu chứng gì mà sao nó cứ nằm im trên mặt nước và phân màu trắng chỉ giùm em cách chữa bệnh với