có ai có cách nào cho con chích choè than tuột lửa làm sao cho nó căng lại được không? nhà mình có mấy con chích choè than y như vậy đó. có ai có cách chỉ cho mình mình cám ơn nha.