Anh đăng các hình để Q tham khảo nè
Thumb resize.
Thumb resize.
Thumb resize.
bộ đầu này vẫn chưa được như củ
Thumb resize.
Thumb resize.
Thumb resize.