Con cá (mái) của tôi bị đen nửa thân, không biết bị bệnh gì mong các bạn chỉ cách chửa trị. Thanhs.