cái cửa hàng APT địa chỉ chính xác là ở đâu thế , chạy lại nhà số 9 , đường số 4 thì cái bảng treo là cửa hàng ván ép .Chạy lại nhà số 9 , đường số 2 thì thấy cái nhà đóng cửa , hỏi quán chè thì nói :"Ở đây hok ai bán thủy sinh hết í ", cho em địa chỉ chính xác zới