Em mới nuôi mấy chú cá đĩa, đọc thấy các bác tăng giảm độ PH phức tạp quá.
nghe nói có máy điều chỉnh được PH.
Bác nào biết ở HN có chỉ cho em chỗ mua với !
Thanhs