mình mới tập chơi co hồ rồi cần tìm hệ thống lọc cho hồ 40-30-30 ai dư xài bán rẽ cho mình nha thanks liên hệ nick YM kid1412vip