mình cần làm lọc ngoài cho hồ 40-30-30 bạn nào làm giúp mình đc ko hay ai dư xài để lại cho mình cũng đc