mình nguời Đà Nẵng dang sóng o hạ long và có nuôi mấy chú la hán.mong trao đổi với các bạn.