e mới mua một hồ 90x70 vậy e nên mua bơm bao nhiêu w thì thích hợp. hồ như vậy có tốt cho sự phát triển của cá la hán ko ah. e ảam ơn,