em mới có con sáo khoang,nó cũng đang tẫp nói nhưng nó nói ko rõ, vậy bác nào đã từng nuôi sáo chỉ dùm em cách dạy nó nói với !!! thank các bác nhiều