cây sưởi hiệu lifetech inox (loại 80k)mình để ngập nước sát xuống đáy được ko mấy bạn , chỉ chừa phần chỉnh nhiệt độ ra thôi ,