Em có 1 hồ 1m2 cao 50 rộng 40 . Đèn Jebo 1m2 T8 40wx3.Lọc tràn trong hồ,Co2 2 giọt/s,phân nền thì phân TQ hay Đài loan gì đó,sau này em bổ sung thêm 6 lít bonbon.Tình hình các cây phát triển tương đối tạm ổn nhưng chỉ có 1 vấn đề là em chưa bao giờ thấy cây thở.Xin các bác góp ý thêm để em được 1 lần thấy cây thở .Cảm ơn nhiều.