cho mình hỏi mình có mua một con Mi mộc ,làm cách nào cho nó nhanh thuần