em là người mới chơi , em có hồ 100x40x50 đang tính làm lọc tràn mà không biết làm ở đâu cho đảm bảo tốt và giá phải chăng xin chỉ cho em với , em ở tp Q6 xin chỉ cho em, em thanks các bác nhiền lắm! xin chỉ giáo vài chiêu !