E định cho cặp này ép thử ko biết tỷ lệ cá con như thế nào mong anh e nhận xét dùm
con cá mái bữa kia bị xúc chuồng nên bị con cá trống (con trống khác) cắn tơi bời luôn nên nhìn em nó thấy ghê àh.