Nhiều khi muốn tham khảo các thông số của các dụng cụ thủy sinh mà không tim thấy trang web của các hãng đâu cả. Nếu ai biết được xin cung cấp để anh em tham khảo. Xin mở đầu bằng trang của một số hãng sau:
- EHEIM ( Đức ): http://www.eheimasiapacific.com/English/index.htm
- ADA Hồng kong: http://www.adana.hk/hk/index.asp
- ADA Nhật: http://www.adana.co.jp/index_e.php

Còn như Atman .... thì chưa tìm thấy