mình thấy trong diễn đàn có người bán cỏ ranong nhưng ko thấy hình dáng nó sao ? Cỏ này nó mọc sao ? Anh chị nào có hình cho em xin để biết về nói . thanks