Hoa hồng, ai cũng biết! Nhưng quả của nó chắc ít người biết.