Chào cả nhà! Em mạo muội đưa ra topic này vừa để hỏi vừa để cho các bạn mới vào nghề biết thêm về nồng độ CO2 trong hồ. Các anh đi trước chỉ dùm cho tụi em ví dụ như hồ kích thước bao nhiêu thì để lượng Co2 mấy giọt một giây, thời gian mở như thế nào. Hồ em 0.8*0.4*0.5(D,R,C) thì để mấy giọt/s?
Trường hợp của em nối ống dẫn Co2 vào máy lọc nên thấy lượng Co2 bị đánh khá nhuyễn thì có cần giảm lượng Co2 vào không?
Thay mặt lính mới cảm ơn cả nhà