Hồ của mình dạo này thường đóng bợn màu vàng quang thành hồ, mình không biết là nhớt cá hay rêu nữa. Có bạn nào bị như vậy không và cách nào khắc phục không??????