NHÀ em có nuôi 1 hồ da beo 53 con vậy mà 2 hôm nay tự nhiên ko biết tại sao có 5 con đã chết [con vàng], nhưng ngộ là con vàng thì chết còn con đốm đỏ thì lại ko sao hết, chúng vẫn ăn khoẻ, mà còn dành nữa là khác vậy mà lại ra đi ko triệu chứng . à mà quên khi chết mình of chúng tiết ra chất nhầy nhiều lắm