con lử nhà em đuôi dài 23 hồi trước không sao giờ tự nhiên phần đuôi dài nhất của nó bị tiẹc ra nhìn thấy rõ . em không hiểu tại sao nó bị như vậy nhìn nó thấy xấu hẳn đi . bác nào có cách chỉ giúp em với . cảm o8n các bác ......