em định làm một bể ts nhưng chua biết kích cở chuẩn như thế nào mong các bác giup đỡ