có bác nào trồng cây rau ngổ trong bể thủy sinh kô giúp em cách trồng cái