Em mới tập nuôi chim , định nuôi vài con lấy kinh nghiệm nhưng giá khoen ngày xưa ( trước đợt H5N1 ) đi theo ba mua thì chỉ có 30 ngàn trở lại ( khoen bổi) , bây giờ ra Thuân Kiều thì mấy người đó nói đến 80 ngàn 1 con khoen bổi nên sợ bị cắt cổ đành phải mua 2 con than con , ý định mua thêm cỡ 4 con khoen bổi nuôi (thích nuôi từ bổi lên thôi) nhưng không biết chỗ nào bán giá chuẩn và khoen nhìn tươi 1 chút , ở HCM các anh nào biết thì chỉ cho em với ( ở thuận kiều khoen nhìn lông lá xấu quá , tơi tả , cũ kĩ )