Chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số: 48/2002/NĐ-CP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2002

Nghị định của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Danhmục thực vật, động vật hoang dã quý hiếm

ban hành kèm theo Nghị định số 18/HĐBTngày 17 tháng 01 năm 1992

của Hội đồng Bộ trưởng quy định tạidanh mục thực vật rừng,

động vật rừng quý hiếm và chế độquản lý, bảo vệ

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 8năm 1991;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn,

Nghị định

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục thực vật, độngvật hoang dã quý hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17 tháng 01năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định tại danh mục thực vật rừng, độngvật rừng quý hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ.

Danh mục thực vật, động vật hoang dã quý hiếm đượcsửa đổi bổ sung, kèm theo Nghị định này, thay thế Danh mục thực vật rừng,động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ, ban hành kèm theo Nghịđịnh số 18/HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thi hành Nghị định này.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởngcơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Kt/Chính phủ
Thủ tướng
Phan Văn Khải


Chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcdanh mục thực vật, động vật hoang dã quýhiếm

(Sửa đổi, bổ sung Danhmục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm và chế độ

quản lý, bảo vệ ban hành kèm theo Nghịđịnh số 18/HĐBT ngày 17 tháng 01

năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng, nay làChính phủ), ban hành kèm theo

Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 04năm 2002)

Nhóm I:Nghiêm cấm khai thác và sử dụng

IA- Thực vật hoang dã
STT Tên Việt Nam Tên Khoa học Ghi chú
1 Bách xanh Calocedrus macrolepis
2 Thông đỏ Taxus chinensis
3 Phỉ 3 mũi Cephalotaxus fortunei
4 Thông tre Podocarpus neriifolius
5 Thông Pà cò Pinus dalatensis
6 Thông Đà Lạt Pinus dalatensis
7 Thông nước Glyptostrobus pensilis
8 Hinh đá vôi Keteleeria calcarea
9 Sam bông Amentotaxus argotenia
10 Sam lạnh Abies nukiangensis
11 Trầm (gió bầu) Aquilaria crassna
12 Hoàng đàn Copressus torulosa
13 Thông 2 lá dẹt Ducampopinus krempfii

Bổ sung - Thực vật hoang dã Nhóm IA
1 Các loài Lan Kim Tuyến Chi Anoectochilus spp.
2 Cẩm thị Diospyros maritima
3 Mun sọc Diospyros saletti
4 Sưa Bắc Bộ Dalbergia tonkinensis
5 Đại huyết tán (Cơm nguội thân ngắn) Ardisia brevicaulis
6 Tế tân Nam (Hoa tiên) Asarum balansae
7 Các loài Hoàng tiên Chi Berberis spp và Coptis spp
.8 Cây một lá (Lan một lá) Nervilia fordii
9 Các loài Lan Hài Chi Paphiopedium spp.
10 Tam thất hoang (Sâm tam thất) Panax bipinnatifidus
11 Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) Panax vietnamenisis

IB- động vật hoang dã
STT Tên Việt Nam Tên Khoa học Ghi chú
1 Tê giác một sừng Rhinoceros sondaicus
2 Bò tót Bos gaurus
3 Bò xám Bos sauveli
4 Bò rừng Bos banteng
5 Trâu rừng Bubalus bubalis
6 Voi Elephas maximus
7 Cà tong Cervus eldi
8 Hươu vàng Cervus porcinus
9 Hươu sạ Moschus moschiferus (M.berezovski)
10 Hổ Panthera tigris corbetti
11 Báo hoa mai Panthera pardus
12 Báo gấm Neofelis nebulosa
13 Gấu chó Helarctos malayanus
14 Voọc xám Trachypithecus phayrei
15 Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus
16 Voọc ngũ sắc:
- Voọc ngũ sắc Trung bộ Pygathrix nemaeus
- Voọc ngũ sắc Nam bộ Pygathrix nigripes
17 Voọc đen:
- Voọc đen má trắng Presbytis francoisi francoisi
- Voọc đầu trắng P. francoisi poliocephalus
- Voọc mông trắng P. francoisi delacouri
- Voọc Hà Tĩnh P. francoisi hatinhensis
- Voọc đen Tây Bắc Presbytis francoisi sp.
18 Vượn đen:
- Vượn đen Hylobates concolor concolor
- Vượn đen má trắng H. concolor leucogensis
- Vượn tay trắng Hylobates lar
- Vượn đen má trắng Nam Bộ H. concolor gabrienlae
19 Chồn mực (Cầy đen) Arctictis binturong
20 Cầy vằn Bắc Chrotogale owstoni
21 Cầy gấm Prionodon pardicolor
22 Chồn dơi (Cầy bay) Galeopithecus temminski
23 Cầy vàng Martes flavigula
24 Culi lùn Nycticebus pigmaeus
25 Sóc bay:
- Sóc bay sao Petaurista elegans
- Sóc bay trâu Petaurista lylei
26 Sóc bay:
- Sóc bay nhỏ Belomys
- Sóc bay lông tai Belomys pearsoni
27 Sói Tây Nguyên Canis aureus
28 Công Pavo muticus imperator
29 Gà lôi:
- Gà lôi Lophura diardia diardi
- Gà lôi lam mào đen Lophura imperialis
- Gà lôi lam mào trắng Lophura diardi
30 Gà tiền:
- Gà tiền Polyplectron bicalcaratum
- Gà tiền mặt đỏ Polyplectrom germaini
31 Trĩ sao Rheinarctia ocellata
32 Sếu cổ trụi (Sếu đầu đỏ) Grus antigol
33 Cá sấu nước lợ Crocodylus porosus
34 Cá sấu nước ngọt Crocodylus siamensis
35 Hổ mang chúa Ophiophagus hannah
36 Cá cóc Tam đảo Paramesotriton deloustali

Bổ sung - Động vật hoang dã Nhóm IB
1 Sao La Pseudoryx nghetinhensis
2 Mang lớn Megamuntiacus vuquangensis
3 Mang Trường Sơn Caninmuntiacus truongsonensis
4 Mang Pù Hoạt Muntiacus puhoatensis
5 Sơn dương Capricornis sumatraensis
6 Các loài Mèo rừng Giống Felis spp.
7 Gấu ngựa Ursus thibethanus
8 Các loài Tê lê (Trút, Xuyên sơn giáp) Giống Manis spp.
9 Thỏ vằn Nesolagus sp.
10 Đu gông (Bò biển) Dugong dugong
11 Các loài cá Heo Giống Delphin spp.
12 Cá Ông sư (Cá Voi đen) Neophon phocaenoides
Cá voi Balaenoptera musculus
13 Cá Nược Orcaella brevirostris
14 Cò thìa Platalea minor
15 Cò quắm cánh xanh Psudibis davisoni
16 Già đẫy nhỏ Leptotilos javanicus
17 Đồi mồi Eretmochelis imbricata
18 Vích Chelonia myda
19 Giải Pelochelis bibronii
20 Đồi mồi dứa Caretta caretta
21 Quản đồng Caretta oivacea
22 Cá cháy Hilsa toli
23 Rùa hộp 3 vạch Cuora trifasciata
24 Rắn dọc dưa (Rắn săn chuột) Elaphe radiata
25 Rắn ráo trâu (Hổ trâu/Hổ hèo) Ptyas mucosus
26 Cá mơn Sclerpages formosus
27 Cá Anh vũ Semilabeo notabilis
28 Cá Chình mun Anguilla pacifica
29 Cá Chìa Vôi sông Crinidens sarissophorus
30 Cá Còm Notopterus chitala
31 Cá Hô Catlocarpio siamensis
32 Cá Sóc Probarbus jullieni
33 Cá Tra dầu Pangasiannodon gigasNhóm II - hạnchế khai thác và sử dụng

IIA- Thực vật hoang dã
STT Tên Việt Nam Tên Khoa học Ghi chú
1 Cẩm lai Dalbergia oliverrii
- Cẩm lai Bà Rịa Dalbergia bariaensis
- Cẩm lai Đồng Nai Dalbergia dongnaiensis
2 Cà te (Gõ đỏ) Afzelia xylocarpa
3 Gụ
- Gụ mật (Gõ mật) Sindora cochinchinensis
- Gụ lau (Gõ lau) Sindora tonkinensis A. Chev
4 Giáng hương:
- Giáng hương Pterocarpus pedatus Pierre
- Giáng hương Cambốt Pterocarpus cambodianus
- Giáng hương mắt chim Pterocarpus indicus Willd
5 Lát:
- Lát hoa Chkrasia tabularis
- Lát da đồng Chukrasia sp.
- Lát chun Chukrasia sp.
6 Trắc:
- Trắc Dalbergia cochinchinensis
- Trắc dây Dalbergia annamensis
- Trắc Cambốt Dalbergia cambodiana
7 Pơ mu: Fokienia hodginsii
8 Mun:
- Mun Diospyros mun
- Mun sọc Dyospyros sp.
9 Đinh: Markhamia pierrei
10 Sến mật Madhuca pasquieri
11 Nghiến: Burretiodendron hsienmu
12 Lim xanh Erythrophloeum fordii
13 Kim giao Podocarpus fleuryi
14 Ba gạc Rauwolfia verticillata
15 Ba kích Morinda officinalis
16 Bách hợp Lilium brownii
17 Sâm Ngọc linh Panax vietnammensis
18 Sa nhân Amomum longiligulare
19 Thảo quả Amomum tsaoko

Bổ sung - Thực vật hoang dã Nhóm IIA
1 Bách xanh Calocedrus macrolepis
2 Thông Đà Lạt Pinus dalatensis
3 Trầm (Gió bầu) Aquilaria crassna
4 Thông 2 lá dẹt Ducampopinus kempffi
5 Du sam Keteleeria evelyniana
6 Các loại Xá xị Chi Cinnamomum spp.
7 Sa mu dầu Cunninghamia konihi
8 Cỏ thơm Lysimachia congestiflora
9 Các loại cây Bình Vôi Chi Stepphania spp
10 Trai lý Garcinia fagraoides
11 Đẳng sâm (Sâm leo) Codonopsis javanica
12 Vàng đắng Coscinium fenestratum
13 Thạch hộc Dendrobium nobile
14 Hoàng tinh lá mọc cách Disporopsis longifolia
15 Hoàng tinh lá mọc vòng Polygonatum kingianum
16 Hoàng đằng Chi Fibraurea spp.
17 Các loại Thiên tuế Chi Cycas spp.

IIB- động vật hoang dã
1 Khỉ:
- Khỉ cộc Macaca arctoides
- Khỉ vàng Macaca mulatta
- Khỉ mốc Macaca assamensis
- Khỉ đuôi lợn Macaca nemestrina
2 Sơn dương Capricornis sumatraensis
3 Mèo rừng Felis bengalensis
Felis marniorata
Felis temminskii
4 Rái cá Lutra lutra
5 Gấu ngựa Selenarctos thibethanus
6 Sói đỏ Cuon alpinus
7 Sóc đen Ratuta bicolor
8 Phượng hoàng đất Buceros bicornis
9 Rùa núi vàng Indotestudo elongata

Bổ sung - Động vật hoang dã Nhóm IIB
1 Dơi ngựa lớn Pteropus vampirus
2 Sói Tây nguyên Canis aureus
3 Cáo lửa Vulpes vulpes
4 Cầy Gấm Prionodon pardicolor
5 Cầy vằn Bắc Chrotogale owstonii
6 Cầy vằn Nam Hemigalus derbyanus
7 Các loài cầy Giông Giống Vivera spp
8 Cầy hương Viverricula indica
9 Các loài Triết Giống Mustela spp.
10 Các loài Cheo Cheo Giống Tragulus spp.
11 Các loài Sóc bay Giống Petaurista spp.
12 Niệc hung Ptilolemus tickelli
13 Niệc cổ hung Aceros nipalensis
14 Niệc mỏ vằn Aceros undulatus
15 Các loài Cú lợn Giống Tyto spp.
16 Các loài Cú mèo Giống Otus spp.
17 Cú vọ lưng nâu Ninox scutulata
18 Hạc cổ trắng Ciconia episcopus
19 Các loài Vẹt (Két) Giống Psittacula spp.
20 Vẹt lùn Loriculus vernalis
21 Yểng (Nhồng) Gracula religiosa
22 Các loài Khướu Giống Garrulax spp.
23 Yến sào Collcalia francica
24 Các loài Thù thì Giống Ketupa spp.
25 Các loài Cắt Họ Fanconidae
26 Các loài Kỳ đà Giống Varanus spp.
27 Các loài Trăn Giống Python spp
28 Rắn Hổ mang thường Naja naja
29 Rắn ráo thường Ptyas korros
30 Các loài Rắn cạp nong Giống Bungarus spp.
31 Các loài Rắn lục Giống Trimerusurus spp.
32 Rùa núi vàng Testudo elongata
33 Rùa đất lớn Heosemys grandis
34 Rùa răng (Càng đước) Hieremys annandalii
35 Cá Rầm xanh Altigena lemassoni
36 Cặp kìm (côn trùng) Họ Lucanidae
37 Sừng dê (côn trùng) Onthofagus mouhoti
38 Cua bay (côn trùng) Cheirotonus macleayi
39 Cánh cứng 5 sừng (Côn trùng) Eupatonus gracilicornis
40 Cà cuống Lehocerus indicus
41 Bọ lá (côn trùng) Phyllium succiforlium
42 Trai ngọc Pteria maxima
Văn Bản thay thế : Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

http://vinanet.com.vn/Law_content.aspx?Id=7847