Tận dụng bô lọc trong bình lọc nước uống cho hồ cá có được không.
Xài khoảng 06 tháng thải ra mà bỏ thấy uổng phí làm sao ấy.
Mấy anh chuyên làm hồ thủy sinh có ý kiến gì không