em mới tập chơi hôm nay đi mua cá rồng thấy ở cửa hàng bán con KLQB 8,5 triệu con KLHv 7,5 triệu con HL 1 em ko hỉu là con gì mong các anh giúp đỡ vànhan65 xét xem giá cả vậy là đắt hay rẻ thanks nhung nếu ai ở biên hòa <đồng nai > nếu có cá KLQB rẻ thì nói em