Em vừa mới làm xong 1 bể, hiện tại nước cũng đã trong, nhưng có điều là mấy cái cây không được sạch cho lắm. Ý em là nó bám những mẩu gì đó trắng trắng, đụng vào là rớt ra liền, em lọc hoài mà cũng không hết được. Nền em dùng là nền aquabase+sỏi, lớp sỏi trải của em dày tới 4cm lận. Mong anh em chỉ cho, chứ vậy nhìn mất thẩm mỹ quá đi !!!