E CÓ 3 ĐÔI DĨA NHƯNG CÓ 2 CON LỚN NHẤT ĐÀN LÙA NHAU CẮN NHAU,TRÊN MÌNH CÓ VÀI BA VẾT XƯỚC,CHẮC DO CẮN NHAU.LÀM 1 CON TRONG ĐÓ BỊ ĐEN MÌNH VÀ CHUI VÀO GÓC HỒ.VÂY XẾP LẠI,CÒN MÌNH CÁ BỊ TUỘT NHỚT.E ĐỂ Ý CÁ ĂN UỐNG BÌNH THƯỜNG.NHƯNG ĂN XONG LẠI CHUI VÀO GÓC HỒ LUN.BÁC NÀO GẶP TRƯỜNG HỢP NÀY RỒI CÓ KINH NGHIỆM CHO E MỘT CHÚT Ạ.CẢM ƠN CÁC BÁC..........