mình muốn mang bể lên lầu , nhưng chưa ước lượng được trọng lượng bể .
ví dụ bể dài 1m8 , cao 1m , rộng 60cm , toàn bộ kính 12 li (kính đáy 2 lớp) thì trọng lượng khoảng bao nhiêu kg ?(ko có nước)