Vì càng ngày cá của mình ăn sâu càng nhiều nên muốn tìm cách nuôi sâu cho đở tốn tiền mua . Anh em nào có cách nuôi thì xin chỉ dạy giùm. cám ơn nhiều