các sư huynh có ai có chích choè cho mình giao lưu kinh nghiệm và trao đổi, mình thì có mình mấy con mà chưa có post lên được bữa nào mình pót lên xin các sư huynh cho ý kiến nha, ai có hình chim của mình thì pót lên để trong diễn đàn đánh giá nha