Nhờ 1 bác chỉ dẫn iem đã mua được lọc tràn 3 ngăn dài 60 cm giá chỉ có 60K, lọc 40-50cm thì giá 50K. Địa chỉ là 342 Đê La Thành, hỏi em bán hàng là cửa hàng mới à thì em bảo mới chuyển từ Hồ Đắc Di về.