em ở hoàng hoa thám tân bình,dạo này tìm chỗ dợt lửa khó wa,bác nào có lửa và ở gần công viên lê thị riêng thì chủ nhật mang ra dợt đi mấy bác,cho vui,hay nhà bác nào gần có điều kiện a e wa nhà dợt chơi