các bác ơi hội mình đã có ai nuôi crayfish chưa ạ truyền lại cho cháu 1 ít kinh nghiệm đc ko
bắt đầu kết bọn này rồi đấy