các anh cho em hỏi cách buộc rêu sao cho rêu mọc thành tán giống hồ của anh Cuội và 1 số cao thủ khác thanks !